Cele cinci trăsături de caracter

Prin educația la Arheia urmărim să dezvoltăm la viitorul adult următoarele 5 trăsături: autonomie, spirit critic, reziliență în raport cu AI, colaborare și supraviețuire.

Fiecare dintre aceste trăsături răspunde provocărilor unei societăți în rapidă schimbare.

  1. Autonomia presupune acea trăsătură de caracter prin care persoana își asumă cu ușurință ceea ce o face diferită față de majoritate. Avem în vedere atât o autonomie de gândire, cât și o autonomie de raportare la grup. Autonomia presupune dezvoltarea rezilienței sistemului propriu de valori.
  2. Spiritul critic îl înțelegem ca disponibilitate de a trece prin filtrul propriei inteligențe orice informație. Această deprindere îi va dezvolta copilului de timpuriu criterii de acceptare sau respingere a unei informații, calitate esențială pentru formarea unui discernământ Spiritul critic are nevoie de inițiere în logică.
  3. Reziliența în fața interacțiunii cu Inteligența Artificială (AI) se referă la capacitatea omului de a trăi și cu și fără AI, de a folosi AI numai în beneficiul său și sub controlul său, de a nu deveni dependent de AI. Această capacitatea presupune acumularea de cultură generală într-un spectru larg de domenii, capacitatea de a culege informații din surse sigure, de a intui informațiile verosimile.
  4. Atunci când, în etapele importante, copilul primește validarea propriei competențe – atât prin observarea propriei capacități cât și prin feedback-ul relevant primit de la cei din jur – el ajunge să interacționeze nu concurențial, ci contributiv. Persoana conștientă de valoarea pe care o poate aduce în comunitate este caracterizată prin atenția, chiar nevoia, de a identifica soluții și de a acționa spre folosul celuilalt.
  5. Supra-viețuirea se referă la convingerea persoanei că poate înflori și în afara zonei de confort. Ea presupune dezvoltarea acelor capacități fizice și psihice care să-i permită copilului depășirea unor condiții ostile în raport cu confortul fizic și psihologic al universului familial. Supra-viețuirea trimite la dimensiunea transcendentă a existenței. În consens cu valorile călăuzitoare ale inițiatorilor acestui proiect, școala va urma o viziune creștin-ortodoxă.