Petre Guran

Latină
Herodot, Istorii
Varlaam și Ioasaf
Romane arhetipale în cultura română

Istoric, bizantinist, doctor în Istorie şi Civilizații la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale de la Paris, absolvent de Istorie și de Științe politice la Universitatea din București, poliglot din pasiune și curiozitate științifică: franceză, engleză, germană, rusă, italiană, greacă modernă, greacă veche, latină și slavonă.

Cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Lector în cadrul mai multor universități, incluzând Princeton, Statele Unite. Autor al volumelor Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă (București, 2014), Rendre la couronne au Christ. Etude sur la fin de l’idée impériale byzantine (Heidelberg, 2021) și a peste 40 de studii în limbile engleză și franceză, co-autor la Oxford History of Historical Writing și Oxford History of Late Antiquity.

Între 2010 şi 2013 a fost primul director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.

Fondator împreună cu Ana Maria Goilav al Școlii de la Bunești, școală de arhitectură experimentală și științe umane.