Mentori

Edit

Petre Guran

Latină
Herodot, Istorii
Varlaam și Ioasaf
Romane arhetipale în cultura română

Istoric, bizantinist, doctor în Istorie şi Civilizații la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale de la Paris, absolvent de Istorie și de Științe politice la Universitatea din București, poliglot din pasiune și curiozitate științifică: franceză, engleză, germană, rusă, italiană, greacă modernă, greacă veche, latină și slavonă.

Cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Lector în cadrul mai multor universități, incluzând Princeton, Statele Unite. Autor al volumelor Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă (București, 2014), Rendre la couronne au Christ. Etude sur la fin de l’idée impériale byzantine (Heidelberg, 2021) și a peste 40 de studii în limbile engleză și franceză, co-autor la Oxford History of Historical Writing și Oxford History of Late Antiquity.

Între 2010 şi 2013 a fost primul director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.

Fondator împreună cu Ana Maria Goilav al Școlii de la Bunești, școală de arhitectură experimentală și științe umane.

Edit

Ana Maria Goilav

Baukultur. Introducere în arhitectură

Arhitect specializat în construcția de biserici, de spații comunitare și pentru educație; conferențiar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, alumnus New Europe College, alumnus Accademia di Romania, Roma; doctor în arhitectură, cu o teză despre sanctuare centrale în creștinismul timpuriu; autor al proiectelor pentru biserica spitalului de la Voila-Câmpina, biserica Sfântului Maxim Mărturisitorul din Copou-Iași, biserica memorială a Închisorii de la Pitești, centrul parohial și biserica Sfântul Gheorghe, Deva, reconfigurarea incintei Bisericii Mavrogheni – București; co-fondator al Școlii de la Bunești, alături de Petre Guran, și coordonatorul șantierului experimental dedicat inovaţiei cu materiale naturale şi tehnici tradiţionale în cadrul acestui proiect. A fost vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România – București, Coordonator al Raportului pentru București – un instrument de lucru care semnalează probleme și propune soluții arhitectural-urbanistice, co-autor al Ghidului de Arhitectură Eclezială, Cultul Ortodox.

Edit

Teodora Nichita

C.S.Lewis, Cronicile din Narnia
Marc Aureliu, Gânduri către sine

Doctorand în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, cu o teză de filozofia dreptului în care analizează conceptele juridice de vină, responsabilitate și pedeapsă în gândirea medievală și modernă. A absolvit masterul Philosophy, Politics and Economics al Facultății de Filozofie, Universitatea din București, cu o lucrare în care a reunit cazuistica medievală și teoria virtuților în tradiție neo-aristotelico-tomistă. Preocupată de modul în care putem construi o relație coerentă între teorie și practică, Teodora este convinsă că o prezență umană închegată poate influența decisiv preocupările altei persoane. Crede că educația clasică, fiindcă pune accentul pe formarea caracterului personal, reprezintă singura cale pe care tinerii merită să o urmeze uman și intelectual. Speră să descopere alături de copii modurile misterioase în care înțelegerea unor texte fundamentale ne transformă, prin idei și exemple concrete, pe fiecare dintre noi.

Edit

Victoria Deliu

Aristotel, Etica nicomahică
Platon,
Apărarea lui Socrate
Platon, Euthyphron

Studentă în cadrul programului de master Philosophy, Politics and Economics al Facultății de Filozofie, Universitatea din București. Este editor pentru platforma publicistică Syntopic. A fost Don Lavoie Fellow la Mercatus Center, George Mason University și bursieră a Centrului pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă pentru proiecte de traducere.

Edit

Robert Gabriel Ciobanu

Evangheliile, Faptele Apostolilor
Evangheliile, Epistolele Sf. Pavel
Thomas Mann, Doktor Faustus
Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta

Doctorand al Școlii Interdisciplinare de Studii Doctorale (Universitatea din București) și Adam Smith Fellow la Mercatus Center (George Mason University, Statele Unite ale Americii).

Redactor-Șef al platformei Syntopic și cercetător asociat la Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă (CSDNAN), Universitatea din București.

A fost Frédéric Bastiat Fellow la Mercatus Center, George Mason University și Civitas Dei Fellow la Thomistic Institute, Dominican House of Studies, Statele Unite ale Americii.

Edit

Diana Moldoveanu

Latină
Cicero, Despre îndatoriri
Ovidiu, Metamorfoze

Absolventă a programului de masterat Contemporary Philosophy din cadrul Universității din Lille și a programului de master Philosophie, politique et economie din cadrul Institutului de Științe Politice din Lille. În cadrul licenței a studiat relații internaționale și studii europene la Universitatea Babeș-Bolyai, unde a beneficiat pentru un semestru de o bursă Erasmus la University College London, în Regatul Unit. Este alumna la Common Sense Society și a participat la ateliere centrate pe studiul relației dintre economie, politică și morală, organizate de Institute for Economic Studies Europe, cel mai recent fiind un atelier cu David Schmidtz și Catheleen Johnson, dedicat predării economiei elevilor de liceu. În timpul liceului a participat la nenumărate concursuri de limba și literatura latină atât în plan național, cât și internațional, în Italia, de unde și pasiunea sa pentru limba latină. În timpul liber îi place să citească, să facă drumeții în natură și să cânte la pian.

Edit

Adrien Defrance

Franceză, engleză

Absolvent al programului de master Lingvistica și didactica limbii engleze din cadrul Universității din Lille, deține o diplomă de licență în domeniul limbii, literaturii și civilizației engleze obținută în cadrul aceleiași universități. Pasionat de umanioare și cultură, vorbește trei limbi (franceză, engleză și rusă) și a oferit cursuri de pian timp de doi ani, înainte să devină profesor de engleză pentru un public de adulți. Metoda sa de predare se bazează atât pe experiența proprie, cât și pe ultimele studii în domeniul didacticii și al lingvisticii: o limbă se învață prin repetiție, prin expunerea constantă la schimburi lingvistice bazate pe utilizarea limbii în viața de zi cu zi (și nu plecând de la exemple sau de la situații imaginare) și prin studiul contextului cultural și al societății. Nivelul de dificultate trebuie să fie adaptat elevilor, nici prea ușor, dar nici prea dificil, respectând principiul input-ului comprehensibil, teoretizat de celebrul lingvist Steven Krashen.

Edit

Laura Vintilă

Homer, Iliada și Odiseea
Tragicii greci
Greacă veche
Tucidide, Războiul peloponesiac

Absolventă a secției de Teatru, specializare Arta Actorului, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografie I.L.Caragiale (licență și masterat, 2007-2012); absolventă a Școlii de Televiziune „Tudor Vornicu” (2013-2014); absolventă a Facultății de Filosofie, Universitatea din București și Université de Rouen, Franța, (masterat, 2016-2018); absolventă a secției de Filologie Clasică, FLLS, Universitatea București (2020-2023). În prezent, este doctorandă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, în cotutelă cu Facultatea de Filosofie „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca, specializare interdisciplinară (filologie clasică și filosofie). Actor de teatru, film și televiziune (2008-2017), profesor de arta actorului (2015-2020), în prezent, traducător, profesor de arta actorului, de limbă și literatură greacă veche și de limbă și literatură latină. Interese profesionale: filosofie antică, fenomenologie, pantomimă, tap dance, folclor, cinematografie.

Edit

Kenan Wang

Civilizații asiatice
Eusebiu de Cesareea , Istoria ecleziastică

Cosmopolit și poliglot, născut în Asia, crescut în America și format în Europa, este în prezent doctorand la Facultatea de Istorie a Universității din București, fiind absolvent al programelor de licență în istorie și master în studii medievale oferite de aceeași instituție de învățământ. Teza întitulată „Cruciada antiotomană în Balcani și problema unirii bisericești (1355-1456)” vizează cercetarea rolului Papalității în coordonarea proiectelor de salvare a Imperiului Bizantin și impactul acestora în viața bisericească. Fiind un discipol al principiului confucianist conform căruia „instrumentalizarea este improprie omului învățat”, este convins că educația artelor liberale este indispensabilă unei formări personale mature și dorește să-i poată ajuta pe elevi să descopere un alt mod de gândire, preluând ceea ce este bun și evitând ceea ce este rău. Aceasta formare le va permite elevilor să înțeleagă ce înseamnă o civilizație dezvoltată exclusiv pe baza rațiunii naturale. Prin urmare, elevii își vor redescoperi propria identitate creștină printr-o altă perspectivă.

Edit

Dana Georgescu

TIC

Arhitect cu experiență în universul informatic, le propune elevilor o incursiune pe tărâmul denumit enigmatic pentru ei TIC. De fapt, o inițierea în utilizarea benefică a computerului și a inteligenței artificiale. Le dezvoltă abilități în folosirea aplicațiilor practice, care le permit în același timp aprofundarea unei materii. A fost plăcut surprinsă să observe cât de repede deprind copiii lucrul direct în programele PowerPoint și Pencil2d, GIMP, cât și flexibilitatea cu care-și caută informațiile cu ajutorul motorului de căutare Google și a arhivei digitale vizuale și de sunet extinse a Pixabay. Lucrează împreună cu elevii pe structura narativă a unei povești sau a unei prezentări, și nu doar exersează îndemânările erei digitale, ci crește imaginația și capacitatea lor de a propune o soluție pentru orice temă abordată.

Edit

Tudor Jinga

Platon, Banchetul și Republica
Manualul lui Epictet

Absolvent al secției de Filosofie a Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În timpul liceului a organizat un cerc de studiu și dezbateri pentru elevi, numit „Școala de la subsol”, iar în perioada facultății a colaborat cu revista studențească STANCE: An International Undergraduate Philosophy Journal (SUA), a fost bursier în cadrul Centrului pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă (CSDNAN) și fellow al Heritage Academy, din cadrul fundației americane Heritage. Pe lângă preocuparea pentru filosofie, este pasionat de pictură; a participat cu lucrări la diferite expoziții personale sau de grup și a ilustrat o serie de cărți pentru copii. Membru al redacției Syntopic, membru al asociațiilor culturale Thesis și Studiul și Customer Advisor în cadrul companiei Electronic Arts. Excursiile la munte fac parte din activitățile sale preferate, iar întâlnirile și discuțiile cu oamenii dragi ocupă un loc deosebit în viața sa.

Edit

Cosmina David

Arts & Crafts, upcycling

Absolventă a facultății de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, specializarea Arhitectură de interior – București, activează în prezent ca arhitect de interior și mentor incluziv. Cu o pasiune neîntreruptă pentru pictură și artă, educă noua generație prin colaborări valoroase cu MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană, Art Conservation Support – ACS, fundația Pro Patrimonio și Rubik School. De asemenea, are un interes aparte pentru nevoile copiilor cu dizabilități și în prezent dezvoltă proiecte socio-economice-culturale, cu valori creștine, prin intermediul propriei firme. Aspiră la incluziune și sustenabilitate.

Edit

Cristina Vicol

Învățător

Absolventă a Facultății de filosofie, Universitatea București, limba engleză. A avut diverse colaborări în sistem non formal cu grădinițe și afterschool-uri, unde a predat limba engleză și a coordonat activități axate pe domeniul de dezvoltare personală, cu specializare ca formator pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani. Din anul 2017, ca profesor de limba engleză și profesor coordonator în cadrul Centrului de meditații de dezvoltare personală Algorithm, a pregătit elevii pentru examenele Cambridge, respectiv Young Learners (YLE) – Pre A1 Starters, A1 Movers și A2 Flyers, A1 Key (KET), B1 Preliminary (PET). Coordonează un program de consiliere și asistență educațională non formală pentru elevi, preșcolari și părinții/tutorii acestora, din mediul rural, inclusiv de etnie romă, cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, în Învățător cadrul Școlii Augustin, Brașov.

Edit

Daniela Haralambie

Educator grupa preșcolară

Institutor calificat în învățământul tradițional și Waldorf, profesor de arte plastice, absolventă a Faculății de Psihologie și Științe ale Educației. A fost profesor de arte plastice pentru copii cu vârste între 7 și 17 ani, inclusiv la Școala libaneză cu predare în limba engleză din București. Colaborator after-school și educator la mai multe grădinițe din România și Norvegia. Copiii preșscolari pe care i-a pregătit au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale de arte plastice.

Edit

Adelina Rușanu

Educator grupa preșcolară

Proaspătă absolventă a Universității de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu“, a intrat în echipa Școlii de la Bunești în vara anului 2022, atrasă de locul încărcat de duh al poienii. Pune accentul pe componenta manuală și artizanală a arhitecturii și pe lucrul în echipă. Se înconjoară de oameni calzi, iubește natura, acolo unde grijile lumești sunt departe, unde se reflecta comuniunea cu esența ființei umane, și anume cu Dumnezeu și unde mâinile meșteresc și făuresc din dragoste.

Edit

Sensei Ioghen

Arte marțiale

Licențiat în inginerie și economie, antrenor de arte marțiale din 1995, afiliat la World Shotokan Karate Federation (WSKF), deține centura neagra 5 dani. Practică karate, aikido, iaido, tai chi, qi gong și este fondator al Aqua karate (marca înregistrată la OSIM). A câștigat medalia de argint și bronz la Cupa Mondiala WSKF de la Dublin, Irlanda în 2018 și locul patru la Campionatul mondial WSKF de la Tokyo, Japonia în 2019. A fost director tehnic al WSKF în Finlanda (2007-2010). Copiii si tinerii pe care i-a antrenat au câștigat peste o sută de medalii la campionatul național, la cupa mondială și la campionatul mondial.

Edit

Radu Preda

Vechiul Testament :
Cărțile Facerii și Ieșirii;
Cărțile Regilor;
Cărțile profeților Isaia și Ezechiel

Preot, profesor de teologie cu studii doctorale în Germania. A ținut cursuri în Germania, Austria, Italia, Franța, Grecia. Este inițiatorul și titularului primului curs de Teologie Socială Ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Propune la Arheia: Vechiul Testament. O lectură multidisciplinară.

Edit

Forest School

Andreea și Mihai vor coordona proiectul Forest School în pădurea Școlii de la Bunești, școli de vară adresate copiilor și tinerilor, dedicate explorării și folosirii creative a pădurii, pe care o vedem ca o lecție de viață și pentru viață, dar și ca o stație de reîncărcare cu natură prin programe educaționale care acoperă materiile școlare botanică și zoologie și le extinde prin activități practice către
floricultură, legumicultură, pomicultură și silvicultură, toate îmbinate cu jocuri libere.

Andreea si Mihai s-au cunoscut la un curs de ghizi montani cu gândul de organiza tabere, ieșiri și evenimente pentru copii și adulți. Amândoi aveau în background experiența naturii trăită în varii feluri: ani de cercetași, cluburi montane, concursuri sportive, mult voluntariat și foarte multe călătorii de explorare.

Andreea este arhitect de interior, manager cultural și ghid montan. Coordoneză programe de educație de patrimoniu și design la ProPatrimonio și, împreună cu Mihai, a strâns acolo 9 ani de proiecte cu tabere și ateliere dedicate tinerilor din comunitățile din jurul caselor de patrimoniu pe care fundația le restaurează, activează și administrează. A creat ghiduri educaționale și ghiduri de explorare creativă a patrimoniului material, imaterial și natural pentru adulți și copii. Alături de copii, a colaborat câțiva ani cu EEMATICO ca trainer și cu Himalaya Travel ca ghid montan.

Mihai este inginer silvic, manager de proiecte și ghid montan. A lucrat în proiecte de conservarea naturii alături de Conservation Carpathia, a trecut prin programul Teach for Romania, a coordonat un proiect de grădinărit urban al Asociației Seneca și a fost ghid montan pentru copii alături de Himalaya Travel. Acum îngrijește pădurea de peste 200ha a Școlii de la Bunești, în care aplică principiile Habitatului silvantropic și Pădurii comestibile, definite ca standarde ale comunității sustenabile a Școlii.