Pasul următor

Arheia propune un curriculum elaborat intern, raportat cu discernământ la programa națională și inspirat din programe de educație internaționale, care să dezvolte intelectual și comportamental copiii în vederea unor examene de maturitate cu prestigiu, precum bacalaureatului internațional, Cambridge Assessment for International Education sau examenele SAT (Scholastic Aptitude Test) și ACT (American College Testing) din SUA sau alte examene asemănătoare.

Dar cel mai important aspect al educației Arheia este că pregătește elevul să acumuleze rapid și să folosească orice materie specifică unui examen. De aceea, pregătirea pentru un examen sau evaluare specifică, neanticipată de programul Arheia, ar trebui să-i ocupe tânărului puțin timp și să-i solicite un efort moderat. Plaja de cunoștințe și metoda Arheia îi vor permite să descopere răspunsuri corecte la probleme cu care nu s-a întâlnit, să construiască raționamente deductive, să dezvolte un sistem de orientare în cunoaștere.

Mizând pe sublimarea structurii sociale, care în societățile occidentale se află oricum într-un proces de rapidă și radicală schimbare fără orizont anticipabil, Arheia stimulează tânărul să caute soluții inedite la problema supraviețuirii, pornind de la o bună stăpânire a întrebărilor privitoare la sensul viețuirii materiale. Dacă tânărul va știi sau cel puțin va aproxima scopul propriei sale vieți, va avea o idee funcțională despre mecanismul sistemelor sociale, atunci va știi cum ar putea să-și atingă propriul obiectiv, navigând între arcanele sistemului social.